LEGATURI
NOUTATI
Nu exista anunturi

Psihologia dezvoltarii

Programa

Curs

 

Tema 1: Psihologia dezvoltării. Obiect de studiu. Relaţia cu alte ramuri ale psihologiei. (1 oră)

maturizarea şi învăţarea; obiectul de studiu al psihologiei dezvoltării; relaţia psihologiei dezvoltării cu celelalte ramuri ale psihologiei

 

Tema 2: Dezvoltarea psihică - specific, caracteristici ale procesului dezvoltării umane. (1 oră)

modele şi teorii ale dezvoltării psihice; specificul dezvoltării psihice; caracteristicile dezvoltării psihice

 

Tema 3: Factorii dezvoltării psihice. (1 oră)

mediul, educaţia şi ereditatea; relaţia dintre factorii dezvoltării psihice

 

Tema 4: Principii, criterii şi exemple de etapizare. (2 ore)

criterii de etapizare; exemple de etapizare; teorii asupra dezvoltării psihice

 

Tema 5: Debutul vieţii, naşterea, primul an de viaţă. Perioada antepreşcolară (1-3 ani). (1 oră)

naşterea; primul an de viaţă – dezvoltarea psihică; perioada antepreşcolară – motricitatea, gândirea, afectivitatea (teoria ataşamentului).

 

Tema 6: Perioada preşcolară (4-6 ani). (1 oră)

dezvoltarea psihică – percepţia, reprezentările, gândirea, limbajul, imaginaţia, afectivitatea, voinţa;

 

Tema 7: Jocul, activitate dominantă în primii 7 ani de viaţă. (1 oră)

ipoteze şi teorii asupra jocului; tipuri de joc

 

Tema 8: Perioada şcolarului mic (7-10 ani). (1 oră)

debutul şcolarizării; cunoaşterea; dezvoltarea afectivităţii şi motivaţiei; stilurile cognitive

 

Tema 9: Perioada şcolarului mijlociu - pubertatea (11-15 ani). (1 oră)

cunoaşterea; reprezentările; gândirea; personalitatea; stilurile parentale

 

Tema 10: Perioada şcolarului mare - adolescenţa (16-24 ani). (1 oră)

ipoteze şi teorii asupra personalităţii; personalitatea; provocările specifice perioadei

 

Tema 11: Învăţarea, activitate dominantă în perioada 7-24 ani. (1 oră)

definiţii ale învăţării; forme de învăţare; teoriile asociaţioniste; teoriile cognitiv-genetice

 

Tema 12: Specificul şi legităţile învăţării. (2 ore)

procese psihice implicate în învăţare; optimizarea învăţării; specificul învăţării umane

 

Tema 13: Aspecte disfuncţionale sau patologice ale dezvoltării psihice umane. (1 oră)

tulburările de comportament; devierile comportamentale; întârzierile în dezvoltarea psihică

 

Total ore curs/semestru 1- 15 ore

 

Seminarii

 

1. Seminar introductiv, cu caracter organizatoric: comunicarea programei, evaluarea iniţială a informaţiilor din domeniul psihologiei; (1 oră)

2. Dezvoltarea psihică şi relaţia dintre factorii dezvoltării psihice. Exemple. (2 ore)

3. Etapizarea şi criteriile de etapizare în psihologia educaţiei. Exemple. (2 ore)

4. Debutul vieţii, primul an de viaţă – dezvoltarea psihică. Dezbatere asupra rolului stimulării senzoriale, afective şi sociale în dezvoltare. (1 oră)

5. Specificul dezvoltării copilului în perioada antepreşcolară. Motricitatea, stiluri de ataşament – dezbatere. (2 ore)

6. Specificul dezvoltării copilului în perioada preşcolară. Identitatea de gen – dezbatere. (1 oră)

7. Şcolarul mic (6/7 ani - 10/11 ani). Specificul dezvoltării în condiţiile în care activitatea dominantă devine învăţarea; (1 oră)

8. Specificul dezvoltării şcolarului mijlociu. Stiluri parentale, rolul grupului în dezvoltare  - dezbatere. (2 ore)

9. Specificul dezvoltării şcolarului mare. Conduite ale adolescentului – dezbatere. (2 ore)

10. Educaţia copiilor cu deficienţe şi/sau dificultăţi de învăţare în cadrul învăţământului public. (1 oră)

Total ore laborator / semestrul 1- 15 ore

 

Bibliografie

(Găsiţi la biblioteca UMFCV cărţile din lista de mai jos)

 

1)   A. Moisin „Arta educării copiilor şi adolescenţilor în familie şi în şcoală – îndrumător pentru părinţi, educatoare, învăţători, diriginţi şi profesori”, Bucureşti, EDP

2)      Cosmovici, L. Iacob (coord) „Psihologie şcolară”, Editura POLIROM, Iaşi, 1999

3)      D. Sălăvăstru „Psihologia educaţiei”, ”, Editura POLIROM, Iaşi, 2004

4)      E. Ioan „Cei şapte ani de acasă“, Editura Didactică şi Pedagogică, 2007

5)      E. Joiţa „Pedagogie şi elemente de psihologie şcolară”, Craiova, Editura ARVES

6)    Helgeson, S. Vicki „Psychology Of Gender”, Marea Britanie, Editura Pearson Longman

7)   Melvin Lewis, Fred Volkmar „Clinical Aspects of Child and Adolescent Development”, Marea Britanie, Editura Lea&Febiger (la disciplină)

8)   N. A. Florea, C. F, Surlea „Şcoala şi consilierea părinţilor”, Craiova, Editura ARVES

9)   PAULINE MORAND DE JOUFFREY „Psihologia copilului „ Bucureşti, Editura TEORA, 1999 (xerox)

10)   Ş. Cojocaru „Consilierea gravidei şi a tinerelor mame”, Iaşi, Editura Lumen

11)   T. Buzdugan „Avertismentele adolescenţei“, EDP, 2009

12)   U. Şchiopu, E. Verza „Psihologia vârstelor“, EDP, 1995