Acasa Universitate Doctorate Candidaţi abilitare

Candidaţi abilitare 2021

 

 

Numele şi prenumele candidatului   

Domeniul de abilitare

Instituţia unde este titular / Facultatea


 

 

MUŞETESCU ANCA -EMANUELA

 

 

MEDICINĂ

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ

ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA /

FACULTATEA DE MEDICINĂ 

Titlul tezei de abilitare:

 CURRENT APPROACH AND PERSPECTIVES IN

MUSCULOSKELETAL ULTRASOUND IN ADDITION TO

CLINICAL AND FUNDAMENTAL RESEARCH IN

RHEUMATOLOGY

 Comisia propusă:

Paulina – Lucia CIUREA

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova

Mihai BOJINCA

Universitatea de Medicină şi Farmacie

’’Carol Davila’’ Bucureşti

Elena REZUŞ

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa"     din Iaşi

MEMBRI SUPLEANŢI:

Ananu – Florentin VREJU

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova

Andra – Rodica BĂLĂNESCU

Universitatea de Medicină şi Farmacie

’’Carol Davila’’ Bucureşti

Curriculum vitae

Fişă standarde abilitare

Lista de lucrări

Rezumat teză abilitare

   

 

BĂLĂŞOIU MARIA

 

 

MEDICINĂ

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ

ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA /

FACULTATEA DE MEDICINĂ 

Titlul tezei de abilitare:

 BETWEEN MICROSCOPIC RESEARCH AND CLINICAL IMPACT IN MICROBIOLOGY. OPPORTUNITIES AND CHALLENGES

 Comisia propusă:

Tudor - Adrian BĂLŞEANU

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova

Lia – Monica JUNIE

Universitatea de Medicină şi Farmacie

’’Iuliu Haţieganu’’ Cluj-Napoca

Victoria BADEA

Universitatea ’’Ovidius’’ din Constanţa

MEMBRI SUPLEANŢI:

Mircea – Ioan POPA

Universitatea de Medicină şi Farmacie

’’Carol Davila’’ Bucureşti

Anda BĂICUŞ

Universitatea de Medicină şi Farmacie

’’Carol Davila’’ Bucureşti

Curriculum vitae

Fişă standarde abilitare

Lista de lucrări

Rezumat teză abilitare