Acasa Universitate Doctorate Admitere 2020

Concurs admitere - sesiunea septembrie 2020

  CONCURSUL PENTRU ADMITEREA LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

 

            Concursul de admitere la studiile universitare de doctorat în cadrul I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova se organizează în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiiinţifice nr. 6102 din 15 decembrie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1071/30.12.2016 cu modificările şi adăugirile ulterioare, şi cu respectarea regulamenului propriu de admitere.

 

 CALENDARUL ADMITERII:

 

- Perioada înscrierilor:                                          10 - 22 septembrie 2020    

- Perioada desfăşurării concursului de admitere:     23 - 28 septembrie 2020

 

- Perioadă depuneri dosare

obţinere scrisoare acceptare studii*:                           01.06 - 10.07 2020

*) pentru cetăţenii străini

 

- Examinarea pentru competenta lingvistică**):

                      

Limba engleză: 20.09.2020, orele 9,00, on-line

 

Comisia 1:        Lector univ. dr Rodica Velea

                        Lector univ. dr Oana Iuliana Ilinca Ştefănescu

 

 

Limba engleză: 20.09.2020, orele 15,00, on-line

 

 

Comisia 2:        Lector univ. dr Anca Marina Rădulescu

                        Lector univ. dr Oana Badea

 

 

Limba franceză: 21.09.2020, orele 10,00, Amfiteatrul Parter, Clădirea Veche, Str. Petru Rareş nr. 2

 

Comisia:           Lector univ. dr Cătălin Ilie

                        Lector univ. dr Corina Lungu

 

   

**) Dacă un candidat a obţinut în ultimii doi ani calendaristici un certificat de competenţă lingvistică cu recunoaştere internaţională, examenul de competenţă lingvistică nu mai este necesar.

 

Conducători de doctorat: (lista pe domenii)

 

Cifră şcolarizare an universitar 2020 - 2021, cetăţeni români, UE şi SEE:

 

DOMENIUL

Număr locuri

(granturi) bugetate

Număr locuri

cu taxă

cu frecvenţă,

cu bursă

 

cu frecvenţă/

cu frecvenţă redusă

fără bursă

cu frecvenţă/

cu frecvenţă redusă

MEDICINĂ

12

10

85

MEDICINĂ

DENTARĂ

2

5

10

FARMACIE

1

0

 5 

TOTAL:

15

15

 100

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cifră şcolarizare an universitar 2020 - 2021, cetăţeni NON-UE ŞI NON-SEE:

 

DOMENIUL

Număr locuri cu frecvenţă / cu frecvenţă redusă

cont propriu valutar

MEDICINĂ - Limba română

 4

MEDICINĂ - Limba engleză

 2

MEDICINĂ DENTARĂ

- Limba română/engleză

 2

FARMACIE - Limba română/engleză

 2

Total

 10

     

  

            I. Taxe de studii pentru cetăţenii români, precum şi pentru cei proveniţi din statele UE şi SEE, locuri cu taxă - cont propriu în lei:

 

CONCURS ADMITERE

- taxă înscriere concurs admitere: 300  lei / candidat

(Copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat  sunt scutiţi de plata  taxei de înscriere. Scutirea de la plata acestei taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de către candidat. Aprobarea scutirii se face în baza unei cereri adresate Şcolii Doctorale U.M.F. Craiova)

 

- taxă examinare competentă lingvistică: 100 lei / candidat

 

Taxele se vor plăti cu ordin de plată/virament bancar prin instituţii de credit (bănci) către Trezoreria Municipiului Craiova.

Ordinul de plată va conţine următoarele date de identificare:

Beneficiar: Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova

Cod fiscal (CUI/CIF): 10815397

Banca beneficiarului: Trezoreria Municipiului Craiova

Adresa beneficiarului: Str. Petru Rareş nr. 2, Craiova, Dolj

Cont IBAN: RO36TREZ29120F330500XXXX

Reprezentând: taxă admitere doctorat/taxă competenţă lingvistică/taxă înmatriculare doctorat

 

PARCURS STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

- taxă înmatriculare studii universitare de doctorat                    150 lei

- cuantum taxă anuală pentru locurile cu taxă, cu frecvenţă/cu frecvenţă redusă: 10000 lei

- taxă susţinere publică teză doctorat:                                      500 lei

 

            II. Taxe de studii pentru cetăţenii proveniţi din state terţe (non UE), locuri cu taxă - cont propriu valutar:

- taxă înmatriculare studii universitare de doctorat                               150 lei

- taxă evaluare dosar obţinere scrisoare acceptare studii:                     250 euro

- taxă susţinere concurs admitere:                                                     400 euro

- taxă anuală şcolarizare, forma cu frecvenţă                                     5000 euro/an

-  taxă şcolarizare forma cu frecvenţă redusă:

            - Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate: 5000 euro/an

            - Programul individual de cercetare ştiinţifică:                         2500 euro/

-  taxă susţinere publică teză doctorat:                                               1000 euro

 

 

REZULTATELE CONCURSULUI DE  ADMITERE

LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

 

DOMENIUL MEDICINĂ

 

I. LOCURI/GRANTURI DE STUDII FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT

 

a. FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ, BUGET, CU BURSĂ

 

ADMIŞI:

 

Nr. crt.

Numele candidatului înscris

Conducător de doctorat

Medie admitere

1

ANDREI A.N. ELENA- CRISTINA

Prof. univ. dr Ileana Monica BANIŢĂ

10,00

2

BERISHA R. TRADIAN-ÇIPRIAN

Prof. univ. dr Florin BURADA

10,00

3

CIOROIANU O. GEORGE-OVIDIU

Prof. univ. dr Otilia Constantina ROGOVEANU

10,00

4

CÎMPEANU D.R. RADU-CRISTIAN

Prof. univ. dr Cristin Constantin VERE

10,00

5

DIACONU N. ILEANA-DIANA

Prof. univ. dr Cristian GHEONEA

10,00

6

FIRU D.C. DAN-MIHAI

Prof. univ. dr Paul MITRUŢ

10,00

7

FUGARU G. FLORIN-OVIDIU

Prof. univ. dr Magdalena Rodica TRĂISTARU

10,00

8

IOVĂNESCU L.C. MARIA-LIVIA

Conf. univ. dr Constantin MILITARU

10,00

9

MĂNESCU S.I. MARINA-DANIELA

Prof. univ. dr Daniel Nicolae PIRICI

10,00

10

MITROI G. GEORGE

Conf. univ. dr Simona Laura IANOŞI

10,00

11

POPA-ION A. DENISA-ANCUŢA

Prof. univ. dr Luminiţa Cristina CHIUŢU

10,00

12

STANCU S. ALEXANDRA-IRINA

Conf. univ. dr Alex Emilian STEPAN

10.00

 

 

b. FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ, BUGET, FĂRĂ BURSĂ

 

ADMIŞI:

 

Nr. crt.

Numele candidatului înscris

Conducător de doctorat

Medie admitere

1

BIRĂU C. (ŢUCĂ) ANCA-MARIA

Prof. univ. dr Veronica SFREDEL

10.00

2

BURDUŞEL C. DAIANA

Prof. univ. dr  Aurel POPA

10,00

3

CAUC A CRISTINA-MIHAELA

Prof. univ. dr Mircea Cătălin FORŢOFOIU

9,00

4

MANOLE M. DIANDRA-CARMEN (GIUCĂ)

Prof. univ. dr Cristin Constantin VERE

10.00

5

PĂTRU I. ANA-MARIA

 Prof. univ. dr Daniel Nicolae PIRICI

10.00

6

POPA R. MARINELA ALINA (MIULESCU)

Conf. univ. dr Costin Teodor STREBA

10,00

7

STOICA M.  MARIA-CRISTINA (RADU)

Conf. univ. dr Costin Teodor STREBA

10.00

         

c. FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ, BUGET, FĂRĂ BURSĂ

 

ADMIŞI:

 

Nr. crt.

Numele candidatului înscris

Conducător de doctorat

Medie admitere

1

CISMARU M. ANDREEA-FLORENTINA

Conf. univ. dr Ştefania TUDORACHE

10,00

2

DOBRICĂ C. ELENA-CODRUŢA

Prof. univ. dr Amelia Maria GĂMAN

10.00

3

DUMITRAŞCU I. LARISA-IONELA (ŞUIU)

Prof. univ. dr Paulina Lucia CIUREA

10.00

4

SANDA G. GABRIELA-ADRIANA (GRIGORIE)

Prof. univ. dr Cristian GHEONEA

10,00

 

 

 

 

II. LOCURI/GRANTURI DE STUDII CU TAXĂ

 

a. FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ

 

ADMIŞI:

 

Nr. crt.

Conducător de doctorat

Numele candidatului înscris

Medie admitere

1

BARBU V. GEORGE-MARIAN

Prof. univ. dr Daniel Nicolae PIRICI

10,00

2

MIHAI V. RADU-VALENTIN

Conf. univ. dr Costin Teodor STREBA

10,00

3

MUŞAT C.P. MĂDĂLINA-IULIANA

Conf. univ. dr Costin Teodor STREBA

10,00

4

NICOLA M.A. CARMEN-MARILENA

Prof. univ. dr Cristin Constantin VERE

10,00

5

STĂNCULESCU D.M. IOANA- TEODORA

Prof. univ. dr Cristin Constantin VERE

10,00

6

UNGUREANU M.S. MARIA-LORENA

Conf. univ. dr Simona Laura IANOŞI

10,00

 

b. FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ

 

ADMIŞI:

 

Nr. crt.

Numele candidatului înscris

Conducător de doctorat

Medie admitere

1

ABUZAN M. MIHAELA

Prof. univ. dr Eugen OSIAC

10,00

2

ANCA V. MARIA-CRISTINA (PUCĂ)

Conf. univ. dr Ştefania TUDORACHE

10,00

3

BRÎNDUŞ M. GABRIELA-MARINA

Prof. univ. dr Magdalena Rodica TRĂISTARU

10,00

4

BUGĂLĂ C.C. NARCIS-MIHĂIŢĂ

Conf. univ. dr Dragoş Ovidiu ALEXANDRU

10,00

5

BULEANDRĂ C.D. ALEXANDRA- NICOLETA (PREDA)

Prof. univ. dr Veronica SFREDEL

10,00

6

BURCEA M. NICOLETA- ANDREEA

Prof. univ. dr Mircea Cătălin FORŢOFOIU

9,00

7

CĂLUGĂRU D. ANA-MARIA

Conf. univ. dr Ştefania TUDORACHE

10,00

8

CIOBANU O.PETRE

Conf. univ. dr Constantin MILITARU

10,00

9

CÎRSTEA M.G. ANDREI-EUGEN

Prof. univ. dr Cornelia Daniela CĂLINA

10,00

10

CREŢU M.F. OANA-IULIA

Conf. univ. dr Alex Emilian STEPAN

10,00

11

D’AIELLO ANGELO FABIO

Conf. univ. dr Constantin MILITARU

10,00

12

DICU N. ALEXANDRU-CĂTĂLIN

Conf. univ. dr Dragoş Ovidiu ALEXANDRU

10,00

13

DIŢESCU D. BOGDAN-RADU

Conf. univ. dr Daniela CIOBANU

10,00

14

DURAND J.P. PATRICIA

Prof. univ. dr Florin BURADA

10,00

15

FLORICA I. MARINELA-SÎNZIANA (TUDOR)

Prof. univ. dr Mircea Cătălin FORŢOFOIU

9,00

16

GEOLOAICA I. LILIANA-GABRIELA

Prof. univ. dr Vergil PĂTRAŞCU

10,00

17

GÎRNIŢĂ G.L. COSTIN- SEBASTIAN

Conf. univ. dr Dragoş Ovidiu ALEXANDRU

9,00

18

GRECU A.I. RAMONA-CĂTĂLINA

Prof. univ. dr Mircea Cătălin FORŢOFOIU

9,00

19

GRIGORIE N. OANA

Prof. univ. dr   Sabina BERCEANU

10,00

20

HEEDARI H. HELEN-MELISSA

Prof. univ. dr Otilia Constantina ROGOVEANU

10,00

21

HUHU V. MIHAELA-ROXANA (IOGHEN)

Prof. univ. dr Mihai IOANA

10.00

22

LOMACA A. ION

Conf. univ. dr Simona Laura IANOŞI

9,66

23

MANDEA I. MIRELA (MĂNESCU)

Conf. univ. dr Constantin MILITARU

10,00

24

MARCU D.V. MIHAELA-MINODORA

Conf. univ. dr Dragoş Ovidiu ALEXANDRU

10,00

25

MELCIOIU V. MARIA-CRISTINA (PLĂIAŞU)

Conf. univ. dr Dragoş Ovidiu ALEXANDRU

10,00

26

MITROI D. DANIELA-DENISA

Conf. univ. dr Daniela CIOBANU

10,00

27

MORARU C. MĂDĂLIN-CRISTIAN

Conf. univ. dr Dragoş Ovidiu ALEXANDRU

10,00

28

NEACŞU I. ALEXANDRU-IONUŢ

Prof. univ. dr Eugen OSIAC

10,00

29

NICA D. MIHAI-ADRIAN

Prof. univ. dr Anca PATRASCU

10,00

30

PALIU I. IULIA-ALEXANDRA

Conf. univ. dr Dragoş Ovidiu ALEXANDRU

9,00

31

PARASCHIV I. MIHAI

Prof. univ. dr Dănuţ Nicolae TARNIŢĂ

10,00

32

PUIU D.M. ALEXANDRA-OLTEA (DAN)

Prof. univ. dr Veronica SFREDEL

10,00

33

SĂNDULESCU C. ADRIAN

Prof. univ. dr Ileana Monica BANIŢĂ

10,00

34

STAICU P.C. GEORGIANA-ADELINE

Prof. univ. dr Anica DRICU

10,00

35

STOICESCU F. ALEXANDRA-CORNELIA (STOICESCU-PRĂZARU)

Prof. univ. dr Florinel BĂDULESCU

10,00

36

VĂDĂSTREANU M. ANA-MARIA (PETRESCU)

Conf. univ. dr Stelian Ştefăniţă MOGOANTĂ

10,00

 

DOMENIUL MEDICINĂ DENTARĂ

 

I. LOCURI/GRANTURI DE STUDII FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT

 

a. FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ, BUGET, CU BURSĂ

 

ADMIŞI:

 

Nr. crt.

Numele candidatului înscris

Conducător de doctorat

Medie admitere

1

POPESCU A.L. ALEXANDRU-DAN

Prof. univ. dr Mihaela Jana ŢUCULINĂ

10,00

2

VLĂDUŢU F.D. DIANA-ELENA

Prof. univ. dr Veronica MERCUŢ

10,00

 

b. FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ, BUGET,  FĂRĂ BURSĂ

 

ADMIŞI:

 

Nr. crt.

Numele candidatului înscris

Conducător de doctorat

Medie admitere

1

DIACONU A. CEZAR-TIBERIU

Prof. univ. dr Mihaela Jana ŢUCULINĂ

10,00

2

GUIU A. TAMARA-RAHELA (IOANA)

Prof. univ. dr Horia Octavian MANOLEA

10,00

3

RADU P. ANDREI

Prof. univ. dr Mihaela Sanda POPESCU

10,00

 

c. FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ, BUGET,  FĂRĂ BURSĂ

 

ADMIŞI:

 

Nr. crt.

Numele candidatului înscris

Conducător de doctorat

Medie admitere

1

TÂRTEA I. DANIEL-ADRIAN

Prof. univ. dr Mihaela Sanda POPESCU

10,00

 

II. LOCURI/GRANTURI DE STUDII CU TAXĂ

                                                                              

 

a. FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ

 

ADMIŞI:

Nr. crt.

Numele candidatului înscris

Conducător de doctorat

Medie admitere

1

ABBAS M. HAZEM 

Conf. univ. dr Ionela Teodora DASCALU

10,00

2

CÎRSTEA S. CORNELIU- AURELIAN

Prof. univ. dr Mihaela Jana ŢUCULINĂ

10,00

3

FIRULESCU M.P. BOGDAN- COSTIN

Prof. univ. dr Monica SCRIECIU

10,00

4

LICSĂNDROIU D. COSMIN-BOGDAN

Conf. univ. dr Ionela Teodora DASCALU

10,00

 

 

DOMENIUL FARMACIE

 

I. LOCURI/GRANTURI DE STUDII FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT

 

a. FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ, BUGET, CU BURSĂ

 

ADMIŞI:

 

Nr. crt.

Numele candidatului înscris

Conducător de doctorat

Medie admitere

1

MILEA A. MARIAN-GEORGE

Prof. univ. dr Cătălina Gabriela PISOSCHI

10.00

 

 

 

 

 

 

Program înscrieri:

 

 

Înscrierile se vor efectua, în perioada stabilită, on-line.

 

Actele vor fi scanate într-un singur document .pdf în ordinea din lista de acte necesare, salvat cu numele candidatului, şi trimise pe adresa: doctoratumfcv.ro

 

După verificarea dosarului trimis, candidatul va primi o înştiinţare privind validarea înscrierii sau, după caz, solicitarea de completare a dosarului, respectiv invalidarea argumentată a acestuia.


Candidaţii declaraţi admişi vor avea obligaţia de a depune dosarele în format letric, contractul de studii şi dovada plăţii taxei de înmatriculare până la data de 1 octombrie 2020. 

 

Program depuneri dosare în format letric (printat):

 

Zilnic între orele: 9,00 - 14,30

 

Dosarele se depun la serviciul Secretariat al Şcolii Doctorale U.M.F. Craiova,

 

str. Petru Rareş nr. 2, corp A' (Extindere), etaj VI, camera 605.

 

 

Actele necesare pentru înscrierea la concurs:

 

          Depunerea dosarului de concurs în format letric se face personal, pe baza cărţii de identitate/paşaportului.

 

            Depunerea dosarului de concurs în format letric se poate face, în numele candidatului, şi de către o altă persoană pe bază de procură.

 

I.   Cerere înscriere doctorat (formular tipizat - Cerere inscriere doctorat 2020.pdf);

II.  Fişă tip de înscriere şi notă informare  (formular tipizat - Fisa tip inscriere si nota informare 2020.pdf);

III.  Declaraţie privind asumarea responsabilităţíi cu privire la autenticitatea şi corespondenţa dintre documentele digitale/scanate şi cele originale (Model asumarea raspunderii.pdf)

IV. Scrisoarea de acceptare la studii eliberată de direcţia de specialitate a Ministerului Educaţiei şi Cercetării, pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate sau cetăţenii străini;

V. Copii ale următoarelor documente, însoţite de originalul documentelor (sunt acceptate şi copiile legalizate)/ la înscrierea on-line se vor prezenta copii scanate ale originalelor documentelor:

1.         Diplomă de licenţă (sau echivalentă cu aceasta)/adeverinţă pentru absolvenţii din promoţia 2020;

2.         Foaie matricolă/supliment la diploma de licenţă/adeverinţa de la punctul anterior pentru absolvenţii din promoţia 2020;

3.         Diplomă de master (pentru absolvenţii cu diplomă de licenţă, ciclul I, cu 180/240 credite)/adeverinţă pentru absolvenţii din promoţia 2020;

4.         Foaie matricolă/supliment la diploma de master/adeverinţă pentru absolvenţii din promoţia 2020;

5.         Diplomă de bacalaureat

6.         Foaie matricolă/supliment la diploma de bacalaureat

7.         Certificat naştere

8.         Certificat căsătorie (în cazul schimbării numelui)

VI.  Certificat competenţă lingvistică (eliberat de catedra de specialitate din cadrul U.M.F. Craiova) SAU copie chitanţă/ordin de plată din care să rezulte limba de circulaţie internaţională pentru care s-a obţinut certificatul, acesta urmând a fi depus pe cale instituţională la dosarul personal după susţinerea testului de verificare;  

VII.   Copie buletin/carte identitate;  

VIII.  Chitanţa doveditoare a plăţii taxei de înscriere/ordin de plată cu precizarea în clar a numelui candidatului din certificatul de naştere urmat, unde este cazul, de numele din cartea de identitate între paranteze (de exemplu: nume dobândit în urma căsătoriei), respectiv prenume SAU cerere privind scutirea de plată a taxei de înscriere adresată Şcolii Doctorale U.M.F. Craiova, pentru cazurile prevăzute în metodologia de concurs, însoţită de documente justificative;

IX. Chitanţa doveditoare a plăţii taxei de examinare pentru obţinerea certificatului de competenţă lingvistică/ ordinul de plată; 

X.  Curriculum vitae datat şi semnat;

XI. Lista lucrărilor publicate, comunicate,  prezentate în cadrul congreselor şi simpozioanelor - opţional.

XII. Copii ale diplomelor de cursuri postuniversitare, premii, distincţii, etc - opţional;

XIII.  2 dosare PVC cu filă transparentă (la depunerea dosarului în format letric)

 

 

Documentele necesare pentru obţinerea Scrisorii de acceptare la studii (pentru cetăţenii statelor terţe) sau a Atestatului de recunoaştere a studiilor (pentru cetăţenii statelor UE, SEE şi ai Confederaţiei Elveţiene) se vor depune conform informaţiilor afişate pe site-ul www.umfcv.ro la secţiunea Admitere cetăţeni străini.

 

 

Atenţie! Conform prevederilor Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr.3062/16.01.2018 (Art. 13), un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student (n.n. student-doctorand) la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii şi de instituţiile de învăţământ care le oferă.

 

 

 

REPARTIZAREA LOCURILOR

PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE LA DOCTORAT

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

 

DOMENIUL MEDICINĂ

 

Conf. univ. dr Alexandru Dragoş Ovidiu

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, cu bursă: 0         

cu frecvenţă, fără bursă: 0          cu frecvenţă redusă, fără bursă: 0

cu frecvenţă, cu taxă: 0               cu frecvenţă redusă,  cu taxă: 4

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Raspunderea civila a medicului – gradul de constientizare a prevederilor legale si implicatiile acestuia asupra actului medical

b. Prognosticul pacientilor cu schizofrenie in functie de evolutia naturala a afectiunii, complianta si raspunsul la tratament

c. Concordanta dintre diagnosticul imagistic si anatomopatologic si impactul lor in patologia oncologica

d. Monitorizarea si analiza prevalentei leziunilor odonto-parodontale la populatia din Oltenia

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Baniţă Ileana Monica

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, cu bursă: 1         

cu frecvenţă, fără bursă: 0          cu frecvenţă redusă, fără bursă: 0

cu frecvenţă, cu taxă: 0               cu frecvenţă redusă,  cu taxă: 2

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Studiu clinic şi morfologic al leziunilor papilomatoase ale mucoasei orale;

b. Endomiocardite infecţioase şi neinfecţioase.

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 Prof. univ. dr Bădulescu Florinel

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, cu bursă: 0         

cu frecvenţă, fără bursă: 0          cu frecvenţă redusă, fără bursă: 0

cu frecvenţă, cu taxă: 0               cu frecvenţă redusă,  cu taxă: 2

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Afecţiunile oncologice în sfera ORL;

b. Afecţiunile oncologice în diabet.

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Conf. univ. dr Berceanu Costin

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, cu bursă: 0         

cu frecvenţă, fără bursă: 0          cu frecvenţă redusă, fără bursă: 0

cu frecvenţă, cu taxă: 0               cu frecvenţă redusă,  cu taxă: 2

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Medicină perinatală, preeclampsia, imagistică obstetricală, patologie maternă asociată sarcinii, anomalii morfologice macro și microscopice ale anexelor fetale

                                                                                                             

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Berceanu Sabina

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, cu bursă: 0         

cu frecvenţă, fără bursă: 0          cu frecvenţă redusă, fără bursă: 0

cu frecvenţă, cu taxă: 0               cu frecvenţă redusă,  cu taxă: 1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Patologia maternă asociată sarcinii, imagistică obstetricală, anomalii morfologice ale anexelor fetale, complicații gestaționale mediate de placentă, aspecte actuale în medicina perinatală

                                                                                                             

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Burada Florin

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, cu bursă: 1         

cu frecvenţă, fără bursă: 0          cu frecvenţă redusă, fără bursă: 0

cu frecvenţă, cu taxă: 0               cu frecvenţă redusă,  cu taxă: 1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Polimorfismul genelor ce codifica molecule ARN necodant in patologia maligna a sistemului digestiv (buget);

b. Abordarea multidisciplinară a pacienților cu fibroză chistică (taxă).

                                                                                           

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr  Călina Cornelia Daniela

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, cu bursă: 0         

cu frecvenţă, fără bursă: 0          cu frecvenţă redusă, fără bursă: 0

cu frecvenţă, cu taxă: 0               cu frecvenţă redusă,  cu taxă: 1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Studii privind efectele toxice ale pesticidelor

                                                                                     

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Conf. univ. dr Ciobanu Daniela

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, cu bursă: 0         

cu frecvenţă, fără bursă: 0          cu frecvenţă redusă, fără bursă: 0

cu frecvenţă, cu taxă: 0               cu frecvenţă redusă,  cu taxă: 1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Recuperarea pacienţilor cu AVC;

                                                                                     

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Chiuţu Luminiţa Cristina

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, cu bursă:  1         

cu frecvenţă, fără bursă: 0          cu frecvenţă redusă, fără bursă: 0

cu frecvenţă, cu taxă: 1               cu frecvenţă redusă,  cu taxă: 0

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Biomarkeri serici predictivi ai severității pancreatitei acute (buget, bursă) ;

b. Colecistectomia precoce sau colecistectomia amânată în evoluţia unei pancreatite acute de cauză biliară (buget, bursă); 

c. Prognosticul complicațiilor neurologice la pacientul critic din Terapie Intensivă (taxă)          

                                                              

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Ciurea Paulina Lucia

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, cu bursă: 0         

cu frecvenţă, fără bursă: 0          cu frecvenţă redusă, fără bursă: 1

cu frecvenţă, cu taxă: 0               cu frecvenţă redusă,  cu taxă: 0

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Evaluarea unor markeri cu valoare diagnostică şi prognostică în artrita psoriazică;

b. Hiperuricemia la pacienţii cu psoriazis şi artrită psoriazică - un factor independent de extensia cutanată? 

c. Sindromul metabolic asociat artritei psoriazice - un factor de risc pentru hiperuricemie.  

                                                                                     

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Dricu Anica

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, cu bursă: 0         

cu frecvenţă, fără bursă: 0          cu frecvenţă redusă, fără bursă: 0

cu frecvenţă, cu taxă: 0               cu frecvenţă redusă,  cu taxă: 1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Modern approaches to diagnosis and therapy of malignant tumours: from cellular mechanisms to potential clinical applications.

                                                                                     

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu 

 

  

Prof. univ. dr Forţofoiu Mircea Cătălin

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, cu bursă: 0         

cu frecvenţă, fără bursă: 1          cu frecvenţă redusă, fără bursă:  0

cu frecvenţă, cu taxă: 1               cu frecvenţă redusă,  cu taxă: 1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Parametrii de predicţie ai debutului şi progresiei afecţiunilor fibrotice idiopatice din cadrul bolilor interstiţiale pulmonare (buget);

b. Corelaţii între modificările imunologice şi iniţierea afectării vasculare periferice şi viscerale în stadiile precoce ale sclerodermiei sistemice (buget);

c. Pattern-urile evolutive ale hipertensiunii arteriale secundare în funcţie de etiologie, statusul clinico-paraclinic şi perioada de la debut la iniţierea tratamentului (buget);

d. Markeri de predicţie ai evoluţiei insuficienţei cardiace cronice rezultaţi din corelaţiile dintre mecanismele etiopatogenice, gradul afectării funcţionale cardiace şi răsunetul asupra funcţiei pulmonare, renale şi hepatice (cu frecvenţă, taxă);

e. Modele evolutive, algoritmi şi parametri predictivi de progresie a steatozei hepatice (cu frecvenţă redusă, taxă).                       

                                                             

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

  

Prof. univ. dr Găman Amelia Maria

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, cu bursă: 0         

cu frecvenţă, fără bursă: 0          cu frecvenţă redusă, fără bursă: 1

cu frecvenţă, cu taxă: 0               cu frecvenţă redusă,  cu taxă:  0

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Implicarea stresului oxidativ in patologie                  

                                                             

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Gheonea Cristian

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, cu bursă: 1         

cu frecvenţă, fără bursă:  0          cu frecvenţă redusă, fără bursă: 1

cu frecvenţă, cu taxă:  0               cu frecvenţă redusă,  cu taxă: 0

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a.  Particularităţi evolutive ale astmului bronşic la copil

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Conf. univ. dr Ianoşi Simona Laura

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, cu bursă: 1         

cu frecvenţă, fără bursă: 0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:  0

cu frecvenţă, cu taxă:  1              cu frecvenţă redusă,  cu taxă: 0

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Rolul limfocitelor T si al citokinelor proinflamatorii in inflamatia alergica din dermatita atopica;

b. Implicarea sindromului metabolic in evolutia formelor moderate si severe de psoriazis

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu          

 

 

Prof. univ. dr Ioana Mihai

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, cu bursă: 0         

cu frecvenţă, fără bursă: 0          cu frecvenţă redusă, fără bursă: 0

cu frecvenţă, cu taxă: 0               cu frecvenţă redusă,  cu taxă: 1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Genetica in patologia neuromusculara

                         

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Conf. univ. dr Militaru Constantin

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, cu bursă: 1         

cu frecvenţă, fără bursă: 0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:  0

cu frecvenţă, cu taxă: 0               cu frecvenţă redusă,  cu taxă: 3

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Specific features of non-ischemic dilated cardiomyopathy (buget, bursă);

b. Cardiovascular involvement in HIV patients;

c. Chemotherapeutic cardiotoxicity in haematologic patients;

d. Impact of holographic techniques in interventional procedures for congenital heart disease.               

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Mitruţ Paul

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, cu bursă: 1         

cu frecvenţă, fără bursă: 0          cu frecvenţă redusă, fără bursă: 0

cu frecvenţă, cu taxă: 0               cu frecvenţă redusă,  cu taxă: 0

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Patologia tumorală a tubului digestiv şi bolile hepatice cronice

                         

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Mogoantă Stelian Ştefăniţă

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, cu bursă: 0         

cu frecvenţă, fără bursă: 0          cu frecvenţă redusă, fără bursă: 0

cu frecvenţă, cu taxă: 0               cu frecvenţă redusă,  cu taxă: 1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a.  Studiul factorilor clinici şi paraclinici în managementul neoplasmelor mamare

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Moţa Eugen

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, cu bursă: 0         

cu frecvenţă, fără bursă: 0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:  0

cu frecvenţă, cu taxă:  0              cu frecvenţă redusă,  cu taxă: 1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Insuficienţa cardiacă la pacienţii cu boală cronică de rinichi dializaţi

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere:  interviu

 

 

Prof. univ. dr Moţa Maria

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, cu bursă: 0         

cu frecvenţă, fără bursă: 0          cu frecvenţă redusă, fără bursă: 0

cu frecvenţă, cu taxă: 0               cu frecvenţă redusă,  cu taxă:  1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Studiu epidemiologic: Boala cronică de rinichi la pacienţii cu diabet zaharat în judeţul Dolj

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere:  interviu

 

 

Prof. univ. dr Novac Liliana Victoria

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, cu bursă: 0         

cu frecvenţă, fără bursă: 0          cu frecvenţă redusă, fără bursă: 0

cu frecvenţă, cu taxă: 0               cu frecvenţă redusă,  cu taxă: 1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a.   Evaluarea valorii predictive a ecografiei Doppler fetale din trimestrul III de sarcina pentru aprecierea evolutiei nou-născutului

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Osiac Eugen

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, cu bursă: 0         

cu frecvenţă, fără bursă: 0          cu frecvenţă redusă, fără bursă: 0

cu frecvenţă, cu taxă: 0               cu frecvenţă redusă,  cu taxă: 2

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Relaţia neuron – microglie în infecţiile prenatale;

b. Biomarkeri de recuperare morfo-funcţională a sistemului nervos central după accidente vasculare ischemice prin stimularea neurogenezei endogene.

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Pătraşcu Anca

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, cu bursă: 0         

cu frecvenţă, fără bursă: 0          cu frecvenţă redusă, fără bursă: 0

cu frecvenţă, cu taxă: 0               cu frecvenţă redusă,  cu taxă: 2

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a.  Valoarea radioterapiei în cancerul genital;

b. Patologia infecţioasă în sarcină – consecinţe materne şi fetale.

                          

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Pătraşcu Vergil

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, cu bursă: 0         

cu frecvenţă, fără bursă: 0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:  0

cu frecvenţă, cu taxă: 0               cu frecvenţă redusă,  cu taxă: 1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a.  Cercetarea particularităţilor clinice şi terapeutice ale afecţiunilor dermatologice la vârstnici

                          

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Pirici Nicolae Daniel

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, cu bursă: 1         

cu frecvenţă, fără bursă: 1          cu frecvenţă redusă, fără bursă: 0

cu frecvenţă, cu taxă: 1               cu frecvenţă redusă,  cu taxă: 0

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Modularea terapeutica a placilor de amiloid pe modele animale de Boala Alzheimer (buget, bursă);

b. Evaluarea integritatii barierei hematoencefalice in raport cu expresia aquaporinelor 1 si 4 in accidentul vascular cerebral (buget, bursă);

c. Analiza raportului dintre spatiile para-peri-vasculare si celulele tumorale in glioblastom (buget,  fără bursă);

d. Stimularea recuperarii morfofunctionale a creierului imbatranit dupa un accident vascular ischemic. Rolul mediului (taxă).

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr  Popa Aurel

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, cu bursă: 0         

cu frecvenţă, fără bursă: 1          cu frecvenţă redusă, fără bursă: 0

cu frecvenţă, cu taxă: 0               cu frecvenţă redusă,  cu taxă:  0

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Recuperarea morfo-funcţionala a sistemului nervos central după accidente vasculare ischemice prin stimularea neurogenezei endogene.

                                     

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Rogoveanu Otilia Constantina

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, cu bursă: 1         

cu frecvenţă, fără bursă: 0          cu frecvenţă redusă, fără bursă: 0

cu frecvenţă, cu taxă: 0               cu frecvenţă redusă,  cu taxă: 1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Corelaţii histologice, clinico-evolutive şi de recuperare medicală în patologia osoasă a genunchiului (buget, bursă);

b. Studiul osteoporozei în bolile reumatismale (taxă).

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr  Săftoiu Adrian

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, cu bursă:  0         

cu frecvenţă, fără bursă: 0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:   0

cu frecvenţă, cu taxă: 0               cu frecvenţă redusă,  cu taxă: 1 

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Evaluarea minim invazivă a prognosticului pacienţilor cu adenocarcinom gastric

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr  Sfredel Veronica

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, cu bursă: 0         

cu frecvenţă, fără bursă: 1          cu frecvenţă redusă, fără bursă: 0

cu frecvenţă, cu taxă: 0               cu frecvenţă redusă,  cu taxă: 2

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Aspecte morfo-funcționale în patologia globului ocular;

b. Studii de electrofiziologie şi optical coherence tomography în diabetul zaharat;

c. Studii de electrofiziologie, imagistica celulară şi optical coherence tomography in patologia sistemului nervos.

                                                                         

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Conf. univ. dr Stepan Alex Emilian

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, cu bursă: 1         

cu frecvenţă, fără bursă: 0          cu frecvenţă redusă, fără bursă: 0

cu frecvenţă, cu taxă:  0              cu frecvenţă redusă,  cu taxă: 0

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a.  Factori prognostici în carcinoame

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Conf. univ. dr Streba Costin Teodor

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, cu bursă: 0         

cu frecvenţă, fără bursă: 2          cu frecvenţă redusă, fără bursă: 0

cu frecvenţă, cu taxă: 2               cu frecvenţă redusă,  cu taxă: 0

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Utilizarea metodelor moderne endomiscroscopice pentru diagnosticul citologic rapid al patologiei pleurale (buget);

b. Dezvoltarea unui sistem complex semi-automat de monitorizare la distanță a pacientului cu tuberculoză pulmonară (buget);

c. Analiza complexă genetică și multimodală a cazurilor de tuberculoză multi-drog rezistentă (buget);

d. Utilizarea unui sistem de înregistrare și monitorizare descentralizat în oncologie (taxă);

e. Eficacitatea tratamentului și complianța pacientului psihiatric în principalele afecțiuni bronho-pulmonare (taxă).

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Tarniţă Dănuţ Nicolae

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, cu bursă: 0         

cu frecvenţă, fără bursă: 0          cu frecvenţă redusă, fără bursă: 0

cu frecvenţă, cu taxă: 0               cu frecvenţă redusă,  cu taxă: 1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Studiul oaselor, articulatiilor si implanturilor ortopedice utilizand metode numerice de calcul            

                                      

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Conf. univ. dr Trăistaru Magdalena Rodica

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, cu bursă: 1         

cu frecvenţă, fără bursă: 0          cu frecvenţă redusă, fără bursă: 0

cu frecvenţă, cu taxă: 0               cu frecvenţă redusă,  cu taxă: 1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Modelul bio-psiho-social şi reabilitarea pacientului cu osteoartrită a genunchiului (buget);

b. Managementul multidisciplinar al statusului funcţional optim la pacientul cu disfuncţie ventilatorie obstructivă (taxă).

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Conf. univ. dr Tudorache Ştefania

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, cu bursă: 0         

cu frecvenţă, fără bursă: 0          cu frecvenţă redusă, fără bursă: 1

cu frecvenţă, cu taxă: 0               cu frecvenţă redusă,  cu taxă: 2

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Contribuția diagnosticului prenatal în alterarea prevalenței la naștere și a istoriei naturale a anomaliilor fetale congenitale (buget);                                                   

b. Refluxul ureteral la nou-născuții cu anomalii reno-ureterale diagnosticate prenatal – aportul metodei ecografice (Contrast-Enhanced Ultrasound - CEUS) în diagnostic și management (taxă);

c. Sonohisterografia cu substanță de contrast (contrast-enhanced hysterosalpingo-sonography (CE-HyCoSy) – studiu de fezabilitate și acuratețe.

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Vere Cristin Constantin

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, cu bursă: 1         

cu frecvenţă, fără bursă: 1          cu frecvenţă redusă, fără bursă: 0

cu frecvenţă, cu taxă: 2               cu frecvenţă redusă,  cu taxă: 0

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Valorile tisulare și plasmatice ale dopaminei în hepatocarcinom și alte cancere digestive și hepatocarcinom (buget, bursă);

b. Profilul cardiometabolic al pacienților cu prolactinom și influența tratamentului agonist dopaminergic asupra acestor parametri (cabergolina) (buget, fără bursă);

b. Inervația senzitivă și autonomă a tumorilor benigne colorectale (taxă);

c. Modificările sistemului nervos simpatic și ale axei cortico-suprarenaliene în ciroza hepatică (taxă)

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

 

DOMENIUL MEDICINĂ DENTARĂ

 

Conf. univ. dr Dascălu Ionela Teodora

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, cu bursă: 0         

cu frecvenţă, fără bursă: 0          cu frecvenţă redusă, fără bursă: 0

cu frecvenţă, cu taxă: 0               cu frecvenţă redusă,  cu taxă: 2

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a.  Interdisciplinaritatea în ortodonţie;

b. Cercetări biomedicale în ortodonţie.

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Manolea Horia Octavian

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, cu bursă: 0         

cu frecvenţă, fără bursă: 1          cu frecvenţă redusă, fără bursă: 0

cu frecvenţă, cu taxă: 0               cu frecvenţă redusă,  cu taxă: 0

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Materiale și metode pentru îmbunătățirea adeziunii aparatelor ortodontice fize la structurile dure dentare

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Mercuţ Veronica

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, cu bursă: 1         

cu frecvenţă, fără bursă: 0          cu frecvenţă redusă, fără bursă: 0

cu frecvenţă, cu taxă: 1               cu frecvenţă redusă,  cu taxă: 0

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a.  Aspecte ale solicitărilor de la nivelul aparatului dento-maxilar

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Popescu Mihaela Sanda

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, cu bursă: 0         

cu frecvenţă, fără bursă: 1          cu frecvenţă redusă, fără bursă: 1

cu frecvenţă, cu taxă: 0               cu frecvenţă redusă,  cu taxă: 1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Corelaţii între sănătatea orală şi afecţiunile sistemice;

b. Posibilităţi de regenerare osoasă pre şi posttratament implanto-protetic;

c. Uzura dentară – mecanisme de producere şi strategii de reabilitare biologice.

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Scrieciu Monica

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, cu bursă: 0         

cu frecvenţă, fără bursă: 0          cu frecvenţă redusă, fără bursă: 0

cu frecvenţă, cu taxă: 0               cu frecvenţă redusă,  cu taxă: 1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Cercetări privind manifestările orale ale afecțiunilor sistemice

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Ţuculină Mihaela Jana

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, cu bursă: 1         

cu frecvenţă, fără bursă: 1          cu frecvenţă redusă, fără bursă: 0

cu frecvenţă, cu taxă: 0               cu frecvenţă redusă,  cu taxă: 2

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Studii clinice și experimentale privind restaurarea dinților tratați endodontic cu ajutorul pivoților (cu frecvenţă, buget, bursă);

b. Studii clinico - statistice și de laborator privind tratamentul chemo-mecanic al canalelor radiculare (cu frecvenţă, buget, fără bursă);

c. Evaluarea clinică și paraclinică a unor tehnici moderne de sigilare a canalelor radiculare cu materiale pe bază de bioceramică (cu taxă);

d. Studiul factorilor implicați în managementul clinico-terapeutic al dinților tratați endodontic restaurați cu ajutorul incrustațiilor (cu taxă).

                                                 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

DOMENIUL FARMACIE

 

 

Prof. univ. dr Pisoschi Cătălina Gabriela

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, cu bursă: 1         

cu frecvenţă, fără bursă: 0          cu frecvenţă redusă, fără bursă: 0

cu frecvenţă, cu taxă: 0               cu frecvenţă redusă,  cu taxă: 0

  

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Cercetări fizico-chimice şi biologice asupra unor specii de Aster (Asteraceae)

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

 

 

 

 

 PROGRAMARE CONCURS ADMITERE DOCTORAT

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

 

 

 

DOMENIUL MEDICINĂ

 

Conf. univ. dr Dragoş Ovidiu Alexandru

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 25.09.2020         Orele: 15.00

Locul: Sala 203 Corp A’ Extindere (Str. Petru Rareş nr. 2) 

 

Prof. univ. dr Ileana Monica Baniţă

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 25.09.2020         Orele: 12.00

Locul: Sediul disciplinei Histologie, Clădirea Veche (Str. Petru Rareş nr. 2)

 

Prof. univ. dr Florinel Bădulescu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 24.09.2020         Orele: 12.00

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica de Oncologie

 

Prof. univ. dr Sabina Berceanu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 24.09.2020         Orele: 10.00

Locul: Sala Curs Clinica II Obstetrica-Ginecologie, Et. 7, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

 

Prof. univ. dr Florin Burada

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 24.09.2020         Orele: 11,00

Locul: Sediul disciplinelor Genetică - Biologie celulară şi moleculară

 

Prof. univ. dr Cornelia Daniela Călina

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 24.09.2020         Orele: 10.00

Locul: Farmacie, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

 

Prof. univ. dr Luminiţa Cristina Chiuţu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 28.09.2020         Orele: 9.00

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica ATI

 

Conf. univ. dr Daniela Ciobanu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 23.09.2020         Orele: 11.00

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica II Medicală, sală curs   

         

Prof. univ. dr Paulina Lucia Ciurea

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 23.09.2020         Orele: 9.00

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica de Reumatologie, etaj II

 

Prof. univ. dr Anica Dricu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 28.09.2020         Orele: 11.00

Locul: Disciplina Biochimie, Corp A – Clădirea Veche, et. II, Str. Petru Rareş nr. 2

 

Prof. univ. dr Mircea Cătălin Forţofoiu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 23.09.2020         Orele: 12.00

Locul: Spitalul Clinic Municipal ''Filantropia'' Craiova, Clinca II Medicală, Str. Sărarilor nr. 28

 

Prof. univ. dr Amelia Maria Găman

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 28.09.2020         Orele: 12.00

Locul: Sediul disciplinei Fiziopatologie (Clădirea Veche)

 

Prof. univ. dr Cristian Gheonea

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 24.09.2020         Orele: 10.00

Locul: Amfiteatrul Parter, Corp A (Clădirea Veche), Str. Petru Rareş nr. 2  

 

Conf. univ. dr Simona Laura Ianoşi

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 28.09.2020         Orele: 10.00

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica de Dermatologie 

 

Prof. univ. dr Mihai Ioana

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 24.09.2020         Orele: 11,30

Locul: Sediul disciplinelor Genetică - Biologie celulară şi moleculară

 

Conf. univ. dr Constantin Militaru

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 25.09.2020         Orele: 12,00

Locul: Sala 603, Corp A’ – Extindere, Str. Petru Rareş nr. 2

 

Prof. univ. dr Paul Mitruţ

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 24.09.2020         Orele: 11.00

Locul:  Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica Medicală II

 

Prof. univ. dr Stelian Ştefăniţă Mogoantă

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 28.09.2020         Orele: 12.30

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica Chirurgie III, Sala didactică

 

Prof. univ. dr Eugen Osiac

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 25.09.2020         Orele: 10.30

Locul: Sediul disciplinei Biofizică, camera 235, Clădirea Veche - Corp A (Str. Petru Rareş nr. 2)

 

Prof. univ. dr Anca Pătraşcu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 23.09.2020         Orele: 8.30

Locul: Spitalul Clinic Municipal ''Filantropia'' Craiova, Clinica II Obstetrică-Ginecologie

 

Prof. univ. dr Vergil Pătraşcu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 23.09.2020         Orele: 9.00

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica de Dermatologie, sala de curs parter

 

Prof. univ. dr Nicolae Daniel Pirici

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 25.09.2020         Orele: 12.00

Locul: Sediul disciplinei Histologie, Clădirea Veche  - Corp A (Str. Petru Rareş nr. 2) 

 

Prof. univ. dr Aurel Popa

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 25.09.2020         Orele: 12.00

Locul:   Sediul disciplinei Biochimie, Clădirea Veche - Corp A (Str. Petru Rareş nr. 2) 

 

Prof. univ. dr Otilia Constantina Rogoveanu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 24.09.2020         Orele: 9,30

Locul: Amfiteatrul Parter, Corp A (Clădirea Veche), Str. Petru Rareş nr. 2

 

Prof. univ. dr Veronica Sfredel

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 28.09.2020         Orele: 11.30

Locul: Sediul disciplinei Fiziologie, Corp A - Clădirea Veche, Str. Petru Rareş nr. 2

 

Conf. univ. dr Alex Emilian Stepan

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 23.09.2020         Orele: 12.00

Locul: Sediul disciplinei Morfopatologie, etaj III, Corp B, Bd. 1 Mai nr. 66   

 

Conf. univ. dr Costin Teodor Streba

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 24.09.2020         Orele: 13.00

Locul: Amfiteatrul Departamentului de Imagistică U.M.F. Craiova               

 

Prof. univ. dr Dănuţ Nicolae Tarniţă

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 23.09.2020         Orele: 12.00

Locul: Amfiteatrul Anatomie, Clădirea Veche - Corp A (Str. Petru Rareş nr. 2)   

 

Conf. univ. dr Magdalena Rodica Trăistaru

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 24.09.2020         Orele: 11.00

Locul: Sala 104, FMAM

 

Conf. univ. dr Ştefania Tudorache

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 25.09.2020         Orele: 9.00

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica I Obstetrică - Ginecologie, Sală raport de gardă, et. VIII.

 

Prof. univ. dr Cristin Constantin Vere

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 24.09.2020         Orele: 12.00

Locul: Amfiteatrul Departamentului de Imagistică U.M.F. Craiova          

 

 

DOMENIUL MEDICINĂ DENTARĂ

 

Conf. univ. dr Ionela Teodora Dascălu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 28.09.2020         Orele: 9.30

Locul: Sala 310,  Corp A' - Extindere (Str. Petru Rareş nr. 2)    

  

Prof. univ. dr Horia Manolea Octavian

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 28.09.2020         Orele: 10.00

Locul:    Sala 210,  Corp A' - Extindere (Str. Petru Rareş nr. 2)

 

Prof. univ. dr Veronica Mercuţ

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 28.09.2020         Orele: 9.00

Locul:    Sala 311,  Corp A' - Extindere (Str. Petru Rareş nr. 2)

 

Prof. univ. dr Mihaela Sanda Popescu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 28.09.2020         Orele: 10.00

Locul:    Sala 208, Etaj II, Corp A' - Extindere (Str. Petru Rareş nr. 2)

  

Prof. univ. dr Monica Scrieciu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 28.09.2020         Orele: 10.00

Locul:    Sala 311,  Corp A' - Extindere (Str. Petru Rareş nr. 2)

 

Prof. univ. dr Mihaela Jana Ţuculină

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 28.09.2020        Orele: 10.00

Locul: Sala 310, Corp A' – Extindere (Str. Petru Rareş nr. 2)

 

DOMENIUL FARMACIE

 

Prof. univ. dr Cătălina Gabriela Pisoschi

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 25.09.2020         Orele: 13,00

Locul: Disciplina Biochimie farmaceutică, Laborator 1