Acasa Universitate Masterate Admitere Master 2020 Taxa de inmatriculare Master 2020

Taxa de inmatriculare Master

 TAXA DE INMATRICULARE PENTRU CANDIDATII REUSITI LA CONCURSURILE DIN DATA DE 26.09.2020

 

Se considera candidati reusiti cei care figureaza pe listele BUGET si Admisi TAXA(nu Potential taxa).

 

  

Taxa de înmatriculare în cuantum de 150 de lei se va achita in perioada 29.09 - 01.10.2020 de candidații declarați admisi la studii pe locurile „BUGET” sau pe locurile ”CU TAXA”, prin ordin de plata/virament bancar prin intermedul băncilor către Trezoreria Municipiului Craiova, iar documentul de plată în original se depune la secretariatul masterului unde au candidat.

 

Ordinul de plată trebuie să conțină OBLIGATORIU următoarele date de identificare pentru a putea fi validată plata de către Direcția financiară a UMFCV:

Beneficiar: Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova

Cod fiscal(CUI/CIF): 10815397

Banca beneficiarului: Trezoreria Municipiului Craiova

Adresa beneficiarului: Str. Petru Rareș, nr. 2, Craiova, jud. Dolj

Cont IBAN: RO36 TREZ 2912 0F33 0500 XXXX

Reprezentând: TAXA DE ÎNMATRICULARE, Nume și prenume candidat, Facultatea, Programul de studii de Master